มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับปริญญาเอก ปั้น "พยาบาลนวัตกร"

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับปริญญาเอก ปั้น "พยาบาลนวัตกร"

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดหลักสูตรปริญญาเอกสองปริญญา พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นการเปิดมิติใหม่ทางการศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อยกระดับสู่การเป็น “พยาบาลนวัตกร” เพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยทักษะการใช้เทคโนโลยี

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับทั้งปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ขณะนี้มีนักศึกษากำลังศึกษาหลักสูตรสองปริญญาในปีการศึกษา 2565 และกำลังเปิดรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2566 ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th ถึงวันที่ 15 พ.ค.2566.

คุณกำลังดู: มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับปริญญาเอก ปั้น "พยาบาลนวัตกร"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2619963

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด