มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปริญญาตรี 15 คณะ

#มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561
ค่าสมัครแรกเข้า 5,000 บาท (-ค่าใบสมัคร 500 บาท -ค่ายืนยันสิทธิ์ ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 2,500 บาท -ค่าประกันหอพัก 2,000 บาท)
(ได้รับ ****บ๊อกเซ็ต เสื้อโปโล 2 ตัว ,เนทไท, หัวเข้มขัด, ตุ้งติ้ง ,เข็มมหาวิทยาลัย, หมวก ,ปากกา ,และสมุด) พร้อมรับบัตรและ รหัสนักศึกษา เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-สวัสดิการ หอพักฟรีตลอดหลักสูตร ค่าน้ำ –ค่าไฟฟรี (พิเศษมหาวิทยาลัยมีหอพักรายเดือน)
-สามารถกู้ยืม กองทุน ( กรอ. กยศ. )ได้ตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด
*****สอบถามเพิ่มเติม*******

1.อาจารย์ฮากีม ดลภาวิจิต 091-1805304 (ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) FB:Hakim Donlapavijit Line:hakim1214
2.อาจารย์วิลันดา สูบเด็น 092-2643640 พี่ดาร์ เลขานุการสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี FB: วิลันดา นู๋ดาร์ สูบเด็น
3.น.ส.อุ่นรัก ทองน่วม 099-8964536 พี่อุ่นรัก (เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี) และรุ่นพี่ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ FB: Ounrak Thongnuam
4.นายศุภสันต์ บินการีม 085-0627037 พี่ฮาดี (รุ่นพี่คณะ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว) FB:Suppasan Binkareem
5.นาย สัจจกุล แสงคำ 063-8691514 พี่วีม (รุ่นพี่คณะ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม) FB: Krisadapon Sangkham
6.นายณัฐพงศ์ อุทัศน์ 099-7341114 พี่มอส (รุ่นพี่คณะ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว) FB:Mammothz Mammothzne Line: mossweet123
7.น.ส.ธนพร บุญส่ง 065-5071295 พี่มุก (รุ่นพี่คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์) FB: Thanaporn Bunsong Line : tee_earth2540
8.น.ส.ชุดานันท์ เอียดพูล 064-4367022 พี่ใบเตย (รุ่นพี่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ) FB: B'Toey Chudanan Line: c_toey
9.นายพงษ์พันธ์ นามแก้ว 0629325335 พี่ตี๋พงษ์ (รุ่นพี่คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว) FB: PhonGphan Namkaeo
10.นายอาลียัส เลาะราแม คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม 0613528498 FB: Aleeyas Lohramae
11.นายศิริณรงค์ สุภาพรคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 0624899719 Fb: P'narong maurer bear Line: peenarong_23
12.นาย ธีรณัฐ แข็งแรง คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว 0622155674FB. Teeranat keangreng ID. 0622155674