เมื่อพี่หรั่ง Silly Fools พูดถึง บังโตและวง HANGMAN กลางไลฟ์สด !

เมื่อพี่หรั่ง Silly Fools พูดถึง บังโตและวง HANGMAN กลางไลฟ์สด !