มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉียดแตะ 70,000 ล้านบาท พบคนละครึ่งเฟส 4 คนใช้จ่ายมากสุด

คลังเผยยอดใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4 ทะลุ 60,000 ล้านบาท ดันภาพรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉียด 70,000 ล้านบาท พร้อมจี้ผู้ที่ยังไม่ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ให้รีบใช้ก่อนหมดเขตโครงการฯ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 65

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉียดแตะ 70,000 ล้านบาท พบคนละครึ่งเฟส 4 คนใช้จ่ายมากสุด

คนละครึ่งเฟส 4 ยอดใช้จ่ายทะลุ 60,000 ล้านบาท ดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมเฉียดแตะ 70,000 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่งเฟส 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 21 เม.ย. 65 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการ รวม 40.94 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 69,260.9 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.37 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 7,797.9 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.30 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 685.5 ล้านบาท
3. โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 59,014.1 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.05 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,763.4 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.27 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 60,777.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 30,945.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 29,832.0 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,388.3 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 10,508.8 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,766.9 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 20,911.3 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 1,086.3 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 115.9 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้วจำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว จำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.9 หมื่นราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,806.96 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 941.21 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 865.75 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.45 หมื่นราย

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวข้างต้นจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 เม.ย. 65 จึงขอให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่วางแผนการใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย โดยขณะนี้โครงการคนละครึ่งเฟส 4 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 1,200 บาท ประมาณ 12.93 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 49 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด ในขณะที่จำนวนผู้ใช้สิทธิใกล้ครบจำนวน 1,200 บาท ประมาณ 10.73 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 41 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมดและยังมีจำนวนผู้ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย

คุณกำลังดู: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฉียดแตะ 70,000 ล้านบาท พบคนละครึ่งเฟส 4 คนใช้จ่ายมากสุด

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/866379/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด