มะเร็งปอดระยะสุดท้าย...ป่วยได้แม้ไม่สูบบุหรี่ : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 1 ส.ค.61(5/7)

Rama Health Talk
แชร์ประสบการณ์ “มะเร็งปอดระยะสุดท้าย...ป่วยได้แม้ไม่สูบบุหรี่”
คุณอรสิรี ตั้งสัจจธรรม
ผู้ป่วยมะเร็งปอด จากยีนกลายพันธุ์

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 12.00-13.00 น. โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมรามาแชนแนลได้ที่ช่อง True Visions 42 หรือ ทางเว็บไซต์ http://www.ramachannel.tv และ http://www.youtube.com/ramachanneltv

ออกอากาศวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561