“มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” 4 กับอาการเริ่มต้นที่สังเกตได้

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ภัยเงียบที่อาจคร่าชีวิตผู้คนได้โดยไม่ทันตั้งตัว

“มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” 4 กับอาการเริ่มต้นที่สังเกตได้

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ถือเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด จึงควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ ของตนเอง หากพบว่ามีอาการผิดปกติเรื้อรังควรรีบปรึกษาแพทย์

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คืออะไร

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งที่เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผนังด้านในของกระเพาะปัสสาวะ มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบบ่อยในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าแต่ละปีมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเพศชายและเพศหญิงรายใหม่ประมาณ 1,900 และ 600 ราย ตามลำดับ สำหรับสาเหตุการเกิดโรคนั้น ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดแต่พบว่ามีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เช่น 

  • การสูบบุหรี่ 
  • การสัมผัสสารเคมี 
  • การติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหรือติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแบบเรื้อรัง 
  • การระคายเคืองและการอักเสบเนื่องจากก้อนนิ่ว 

เป็นต้น

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า อาการทั่วไปของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เช่น 

  1. ปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย 
  2. ปวดเบ่งขณะปัสสาวะ 
  3. ปัสสาวะบ่อย แสบ ขัด
  4. กลั้นปัสสาวะไม่อยู่เรื้อรัง 

เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวอาจเกิดจากโรคอื่นๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นหากพบอาการผิดปกติเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง 

วิธีรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะประกอบด้วยหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระยะของโรคและสุขภาพของผู้ป่วย โดยทั่วไปผู้ป่วยในระยะที่โรคยังไม่ลุกลาม การรักษาหลักคือการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่าน ท่อปัสสาวะไปตัดเนื้องอกออก กรณีที่มะเร็งลุกลามแพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะร่วมกับการให้ยา เคมีบำบัดและการใช้รังสีรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค

แม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัดแต่เราสามารถป้องกันการเกิดโรคจากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการหมั่นสังเกตร่างกายและพบแพทย์เมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติอาจทำให้พบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกส่งผลให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายจากโรคได้

คุณกำลังดู: “มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” 4 กับอาการเริ่มต้นที่สังเกตได้

หมวดหมู่: รู้ทันโรค

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/health/34145/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด