มีข่าวจะทรงหลังหวยออกตามหวยปู่ชีปะขาวดอนปูตางวดที่แล้ว83เต็มๆ

มีขาวว่าร่างทรงจะทรงหลังหวยออกที่ดอนปู่ชีปะขาวหรือดอนปู่ตามาตามกันต่องวดที่แล้ว83ตรงๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: