ธรรมเทศนาหลวงปู่ทอง ทางสายเอก

ธรรมเทศนา หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เรื่อง ทางสายเอก

ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมและเผยแพร่ธรรม เป็นการให้ธรรม ถวายการให้นี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัย
ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ ข้าพเจ้าอธิฐานจิต แผ่ส่วนบุญและขอรับพรดังนี้ http://www.youtube.com/watch?v=kHhNcp21_rk

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

19 ความคิดเห็น:

บัณฑิต พฺรหมฺวังสะ
บัณฑิต พฺรหมฺวังสะ:
สาธุในธรรม หลวงปู่ท่านกล่าว ตอนหนึ่งว่า ........................

"การได้เห็นพระอริยะก็ดี การเข้าหาพระอริยะก็ดี
ยังไม่ประเสริฐเท่าการทำตนให้เป็นพระอริยะ"

สาธุๆๆๆๆ กราบบบ
Fguuijfuig Jgfukjff
Fguuijfuig Jgfukjff:
ไหว้สา คารวะครูอาจารย์วัดร่ำเปิงทุกรูปทุกองค์ทุกท่านครับ
พรรณราย จะแฮ
พรรณราย จะแฮ:
สาธุ ครับ ท่านหลวงปู่ครับ หากผมมีบุญขอให้ผมมีโอกาสได้ไปกราบท่านสักหนนะครับ
วนิดา เนียรทะศาตร์
วนิดา เนียรทะศาตร์:
สาธุได้ความรุ้ทางสายเอกเปิดไม่ได้ป็นเพราะอะไรช่วยนะนำ
Thanant Tansathian
Thanant Tansathian:
อนุโมทนาสาธุการ...
Suwitchaya Yuankrathok
Suwitchaya Yuankrathok:
น้อมกราบหลวงปู่ทอง สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ🍀🌼🍀
Amit Taput
Amit Taput:
อนุโมทนาบุญค่ะ
บัณฑิต พฺรหมฺวังสะ
บัณฑิต พฺรหมฺวังสะ:
"นิพพานก็มีอยู่ ทางไปนิพพานก็มีอยู่ เราผู้ชี้ทางไปนิพพานก็มีอยู่
ถ้าเธอไม่เดิน เเล้วเธอจะถึงนิพพานได้อย่างใร "

สาธุ นี้ เป็นหัวใจในธรรมมหาสติปัฏฐานสุตร ที่หลวงปู่ท่านเเสดง
Wilai Vichakorn
Wilai Vichakorn:
สาธุ สาธุ สาธุ
Napat Charoenpatna
Napat Charoenpatna:
การฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

ขอขอบคุณและอนุโมทนากับผู้ให้และผู้รับฟังท่านอื่นด้วยครับ
Thitirat Manorat
Thitirat Manorat:
น้อมกราบสาธุ สาธุ สาธุค่ะ
saphon phon
saphon phon:
สาธุๆๆๆ
Surawut Thawan
Surawut Thawan:
สาธุ สาธุ สาธุ
นฤมล ล้วนวิจิตร
นฤมล ล้วนวิจิตร:
น้อมกราบ สาธุ ๆๆ
Lek Lucky
Lek Lucky:
กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ ใครได้รู้เป็นบุญอย่างสูงสุดแห่งสังสารวัฏ เจ้าค่ะ
irnsakka mosakk
irnsakka mosakk:
สาธุๆๆ
Ying SP
Ying SP:
สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ
ช่างซอ หละปูน
ช่างซอ หละปูน:
สาธุ สาธุ สาธุ หลวงปู่เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ตั้งของศรัทธาของญาติโยมศรัทธาในล้านนาและทั่วไปในปัจจุบัน กราบบูชาเมตตาบารมีธรรมของหลวงปู่ด้วยเศียรเกล้าครับผม
plamparamee seethart
plamparamee seethart:
กราบสาธุ หลวงพ่อขอให้ลูกเข้าถึงพระธรรมด้วยเถิดเจ้าค่ะ