ลิ้งค์ ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา ม.33 และลิ้งค์ลงทะเบียนประกันตน ม.40 สำหรับ10จังหวัด เยียวยา

กดลิ้งค์นี้ https://www.sso.go.th/eform_news/

4 ความคิดเห็น:

โชคดี ดอนยูทูป
โชคดี ดอนยูทูป:
กดตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา ม.33 และ ลงทะเบียน ม.40 กดลิ้งค์ นี้ https://www.sso.go.th/eform_news/
ประมูล แหวนวงษ์
ประมูล แหวนวงษ์:
รบกวนตอบ
ด้วยคะ
ประมูล แหวนวงษ์
ประมูล แหวนวงษ์:
ลงทะเบียนได้มัย
ประมูล แหวนวงษ์
ประมูล แหวนวงษ์:
ขอถามค่ะ ตอบด้วยไปทำงานที่ชุมพรค่ะแล้วตอนนี้ก้อกลับบา้น