ลงทะเบียนค่าไฟ ค่าน้ำ ลด 1 ปีเต็ม 🎬 CWM. Studio

#ลงทะเบียนค่าไฟ
“การประปาส่วนภูมิภาค” ไปที่เว็บไซต์
https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

“การประปานครหลวง” ไปที่เว็บไซต์
https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist


ขั้นตอนลงทะเบียน! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 12 เดือน
จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เพจ “เราชนะ” เผยวิธีกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ตลอด 1 ปีเต็ม ดังนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ “นครหลวง”
1. ลงทะเบียนคลิก
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13 หลัก)
4. เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน
5. E-mail ของผู้ลงทะเบียน
6. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ “ส่วนภูมิภาค”
1. เข้าสู่เว็บไซต์คลิก
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
กปภ.สาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

และหากยังไม่เคยลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำและบ้านเลขที่ที่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเลือก ให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิตรวจสอบว่าชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” ซึ่งหากมีเลขบัตรประชาชนของตนเองในระบบแล้วระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขบัตรประชาชนนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค”
และกรณีมีเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ในระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค”

กรณีที่ระบุเลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง
ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง” และการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน หากผู้ลงทะเบียนรับสิทธิต้องการแก้ไขข้อมูลการขอรับสิทธิให้ติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขา เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการรับสิทธิ

🎬Youtube : CWM.Studio
Come With Me

Facebook : https://www.facebook.com/CWMSTUDIO7
สนับสนุน | Support | CWM.Studio
0553954843 ธนาคารกสิกร | Kasikorn Bank
ติดต่อโฆษณา
092-77-44-202 (ชายกลาง)
Email : [email protected]
LINE Official : https://lin.ee/rzLkSH13
Sticker of the future LINE Official : https://store.line.me/stickershop/product/1615601/en?ref=gnsh_stickerDetail

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: