ลุงป้อม เร่งขับเคลื่อนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สั่ง วราวุธ ตามงานใกล้ชิด

ลุงป้อม เร่งขับเคลื่อนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สั่ง วราวุธ ตามงานใกล้ชิด

“พล.อ.ประวิตร” เร่งขับเคลื่อนบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ สั่งรัฐมนตรี “วราวุธ” ติดตามงานใกล้ชิด ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ส.ค. 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้ง 2/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

จากนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการหลายเรื่อง โดยเฉพาะการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในจังหวัดตรังและพังงา ต้องเร่งรัดเสนอประกาศกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา รวมถึงการจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่น รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมมอบหมาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

สำหรับการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสนองตอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งยังช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ด้วย ทั้งนี้ งานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีอีกหลายประเด็นสำคัญที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง การแก้ไขปัญหาขยะทะเลในฐานะผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นที่ตั้งสำนักงานประสานงานทศวรรษแห่งมหาสมุทร (Decade Coordination Office : DCO)

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เร่งต่อยอดการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงขอทุกหน่วยงานช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทางด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า นายวราวุธ สั่งการหน่วยงานภายใต้สังกัดทั้งในและนอกกระทรวงร่วมกันดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมาย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่หลายฝ่ายร่วมกันดำเนินงาน อาทิ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล การลดมลพิษทางทะเล การทำประมงอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเชิงพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงแค่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย แต่ยังถูกนำเสนอต่อประเทศรัฐสมาชิกสหประชาชาติในการประชุม 2022 UN Ocean Conference ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ ถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย.

คุณกำลังดู: ลุงป้อม เร่งขับเคลื่อนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สั่ง วราวุธ ตามงานใกล้ชิด

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2464131

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด