🌕Live งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

"ถ่ายทอดสดหวย" การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
.
ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้สะดวกขึ้น ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึง ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0-2528-9999
.
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
.

กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดรูป กระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: