#เลิกเรียนไปกระทรวง ?? น้องๆนักเรียนปราศรัยหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

#เลิกเรียนไปกระทรวง ?? น้องๆนักเรียนปราศรัยหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: