ล้างบัญชีรอเงินส่วนต่างข้าว 6 งวด

ล้างบัญชีรอเงินส่วนต่างข้าว 6 งวด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 21 พ.ย.65 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 65/66 งวดที่ 1-6 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบางชนิด และบางชนิดไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าราคาประกัน หลังจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป

สำหรับงวดที่ 1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอม มะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย เพราะราคา สูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 416.80 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 859.90 บาท, งวดที่ 2 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ชดเชย ตันละ 444.68 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 393.53 บาท, งวดที่ 3 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 448.12 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 280.60 บาท

งวดที่ 4 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 467.37 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 17.06 บาท, งวดที่ 5 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี ชดเชยตันละ 125.96 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชย ตันละ 532.15 บาท และงวดที่ 6 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 396.53 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ชดเชย ตันละ 433.19 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 629.91 บาท “ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3”.

คุณกำลังดู: ล้างบัญชีรอเงินส่วนต่างข้าว 6 งวด

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/feature/2559066

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด