กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ "พิษณุโลก-สุโขทัย" ร่วมงานไม่ถูกดำเนินคดี

กยศ. ร่วมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 พ.ค.65 และจังหวัดสุโขทัย วันที่ 30 พ.ค.65 ผู้ร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ "พิษณุโลก-สุโขทัย" ร่วมงานไม่ถูกดำเนินคดี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และจังหวัดสุโขทัย ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

โดยกองทุนได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กลุ่มเป้าหมายของกองทุน ได้แก่

  • ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญา และกำลังจะถูกฟ้อง
  • ผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี

หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนและนอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เพื่อรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ที่ QRcode ด้านล่างหรือทางเว็บไซต์ กยศ. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2016 4888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

คุณกำลังดู: กยศ. จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ "พิษณุโลก-สุโขทัย" ร่วมงานไม่ถูกดำเนินคดี

หมวดหมู่: ข่าว

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/1006577

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด