กองทุนน้ำมันขอรัฐบาลใช้งบกลางอุดหนุนราคาดีเซล

ผู้อำนวยการกองทุนน้ำมันเผย กองทุนได้เสนอขอรัฐบาลใช้งบกลางเสริมสภาพคล่องแก่กองทุนนำไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลในประเทศ หลังเจรจาเงินกู้สถาบันการเงินไม่คืบ ระบุ ขณะนี้ สภาพคล่องกองทุนรองรับการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลได้แค่ 1 เดือน

กองทุนน้ำมันขอรัฐบาลใช้งบกลางอุดหนุนราคาดีเซล

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่า กองทุนน้ำมันฯได้เสนอขอให้รัฐบาลใช้งบกลาง เพื่อเติมสภาพคล่องเข้าไปในกองทุนน้ำมันฯในการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา 6 ในวงเล็บ 2 ของกองทุนน้ำมันฯ ได้ระบุว่า รัฐบาลอาจจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่า กองทุนน้ำมันฯได้เสนอขอให้รัฐบาลใช้งบกลาง เพื่อเติมสภาพคล่องเข้าไปในกองทุนน้ำมันฯในการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา 6 ในวงเล็บ 2 ของกองทุนน้ำมันฯ ได้ระบุว่า รัฐบาลอาจจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น

เขากล่าวว่า สาเหตุที่จำเป็นต้องขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนเนื่องจาก ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาขอกู้เงินจากสถาบันการเงินแต่ยังไม่มีข้อยุติ โดยอาจใช้งบกลาง เข้ามาสนับสนุนกองทุนน้ำมันเป็นการทดแทน

ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติให้สำนักงานกองทุนน้ำมันกู้เงินจากสถาบันการเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุน เนื่องจาก กองทุนมีฐานะติดลบ ซึ่งปัจจุบันติดลบกว่า 7 หมื่นล้านบาท จากการอุดหนุราคาน้ำมันดีเซลภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า การเจรจากับสถาบันการเงินภายในประเทศ ยังไม่ยุติ เนื่องจาก สถาบันการเงินต้องการความชัดเจนในเรื่องของแผนกาชำระหนี้ของสำนักงาน

เขากล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ มีเงินไหลเข้าเฉลี่ยเดือนละ 2 พันล้านบาท แต่มีเงินไหลออกเฉลี่ย 7 พันล้านบาท ทำให้ติดลบเดือนละประมาณ 5 พันล้านบาท ซึ่งทางสำนักงานยังสามารถบริหารจัดการ เนื่องจาก ยังมีกระแสเงินสดที่ฝากไว้ที่กระทรวงการคลังอีก 1.2 หมื่นล้านบาท รองรับการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลในประเทศได้อีกประมาณ 1 เดือน

ในปัจจุบันมีการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศ เฉลี่ย 66 ล้านลิตร/วัน โดยกองทุนน้ำมันต้องใช้เงินอุดหนุนลิตรละ 6.50 บาท ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ประเทศจีนคลายล็อกดาวน์ ปัจจุบันน้ำมันดิบ ดูไบ อยู่ที่ 107 -108 เหรียญ/บาร์เรล

วันเดียวกันกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการเชื่อมโยงข้อมูลการนำส่งเงิน และการรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การนำส่งเงินให้กองทุนและการรับเงินชดเชยจากกองทุน ของผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน ทำได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมที่ต้องตรวจสอบเอกสารการส่งเงินและการรับเงิน ที่มีเป็นจำนวนมาก

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ทำให้กรมสรรพากร สูญเสียรายได้จากภาษีน้ำมันดีเซล รวม 3.7 หมื่นล้านบาท ทำให้เป้าหมายการจัดเก็บภาษีในปีนี้ของกรมที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5.9 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อหักรายได้ที่สูญเสียไปจากการลดภาษีน้ำมันดีเซลแล้ว คาดว่าจะเหลือ 5.5 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ ในสิ้นปีงบประมาณนี้ หรือสิ้นเดอนกันยายนนี้ อาจเก็บได้เพียง 5.1 แสนล้านบาท ถึง 5.3 แสนล้านบาทเท่านั้น ทั้งนี้ กรมสรรพสามิต มีรายได้จากภาษีน้ำมันสูงสุด รองลงมาคือ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

คุณกำลังดู: กองทุนน้ำมันขอรัฐบาลใช้งบกลางอุดหนุนราคาดีเซล

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1006782

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด