กทม.ตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

กทม.ตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 ส.ค.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กทม.ว่า เป็นการประชุมคณะกรรมการที่ตั้งตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เพื่อดูแลผู้ประกอบอาชีพที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ ซึ่งมีอยู่ 7 โรค แบ่งเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค ได้แก่

1.โรคจากฝุ่นซิลิกา Silicosis 2.โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) 3.โรคจากตะกั่ว (จากการทำงาน) 4.โรคจากภาวะอับอากาศ 5.โรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และโรคจากสิ่งแวดล้อม 2 โรค ได้แก่ 1.โรคจากตะกั่ว 2.โรคจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งต้องตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยในมิติต่างๆ หลักๆ 2 ส่วน คือเน้นเรื่องมลพิษที่มีผลกระทบกับประชาชนทั้งหมด และความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานของลูกจ้างให้เข้มข้นขึ้น มีเรื่องสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กทม.ด้วย

เช่น โรงงานหรือสถานประกอบการที่ปล่อยมลพิษ ต้องให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสุขภาพตามสิทธิ รวมทั้งดูแลผลกระทบต่างๆ อย่างกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในที่อับอากาศ ณ คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางนา เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ซึ่งเป็นโรคตามมาตรา 7 (1) “โรคจากภาวะอับอากาศ” หรือ เรื่อง PM 2.5 ก็อยู่ในขอบข่ายด้วยเช่นกัน มิติแรกที่ทำ คือ การแจ้งเตือนให้ความรู้ประชาชนมากกว่าจะเข้าไปตรวจทุกจุด เน้นไปที่การให้ความรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

คุณกำลังดู: กทม.ตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2463901

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด