กทม.เตรียมทำดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนดิจิทัล โหลดใส่มือถือที่สำนักงานเขต

กทม.เตรียมทำดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนดิจิทัล โหลดใส่มือถือที่สำนักงานเขต

นายสุพจน์ หล้าจำศิล ผอ.สำนักงานปกครองและทะเบียน (สปท.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมให้บริการแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงว่า กรุงเทพมหานคร โดย สปท.ได้เตรียมรองรับการให้บริการ ประชาชนแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) ตามพระราชบัญญัติ ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 กับสำนักงานเขต 50 เขต โดยเวียนแจ้งหนังสือกรมการปกครอง ขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักงานทะเบียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนังสือสำนักทะเบียนกลางกรณีกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ.2565 เพื่อให้มีระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล

ทั้งนี้ บุคคลที่จะขอรับบริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลจะต้องเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และได้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบดิจิทัลกับสำนักทะเบียนกลางแล้ว โดยสำนักทะเบียนกลางได้ออกประกาศ กำหนดประเภทงานทะเบียนราษฎรที่จะให้บริการด้วยระบบดิจิทัลในระยะแรก ประกอบด้วย การแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งภายในสำนักทะเบียนเดียวกัน และการแจ้งย้ายปลายทาง การมอบอำนาจ หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน และการขอคัด หรือคัดและรับรองรายการทะเบียนราษฎร

นอกจากนี้ ยังได้มีหนังสือกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองและหนังสือสำนักทะเบียนกลางข้างต้นโดยเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบเกี่ยวกับบริการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล และเชิญชวนประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขตดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA ลงในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนพิสูจน์ ตัวตนด้วยระบบดิจิทัลกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเขต เพื่อใช้ขอรับบริการงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลต่อไป.

คุณกำลังดู: กทม.เตรียมทำดิจิทัลไอดี บัตรประชาชนดิจิทัล โหลดใส่มือถือที่สำนักงานเขต

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2593846

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด