กต. และหน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือศรีลังกากว่า 5 ล้านบาท

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือวิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกา ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ อาหาร และเงิน มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท

กต. และหน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือศรีลังกากว่า 5 ล้านบาท

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกา ซึ่งกรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระราชูปถัมภ์ และวัดพระราม 9กาญจนาภิเษก ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ อาหาร และเงิน มูลค่ารวมกว่า 5ล้านบาท และกระทรวงการต่างประเทศบริจาคเงินเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์จำนวน 1.3ล้านบาท โดยนาง ซี.เอ. จมินทะ ไอ. โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ

ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริจาคเงิน 700,000 บาทในนามของรัฐสภา และการให้ความช่วยเหลือทางด้านเวชภัณฑ์และเงินบริจาคมูลค่า 4ล้านบาทโดยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกาเพิ่มเติม

ไทยและศรีลังกาเป็นมิตรประเทศที่มีความผูกพันด้านวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับศรีลังกาและไมตรีจิตระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ศรีลังกาดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นไทยที่จะเป็น “มิตรแท้” “มิตรในยามยาก” กับมิตรประเทศต่าง ๆ

คุณกำลังดู: กต. และหน่วยงานรัฐ-เอกชน ร่วมบริจาคช่วยเหลือศรีลังกากว่า 5 ล้านบาท

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/world/1018924

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด