กรุงไทยแจ้ง ปิดแอพฯ กระเป๋าตัวชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารกรุงไทยขอปิดแอปเป๋าตัง ยกเครื่องใหญ่หลังใช้มา 3 วัน ระบบล่มโครงการชิมช้อปใช้สะเทือน

ธนาคารกรุงไทย ประกาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโครงการชิมช้อปใช้ ธนาคารกรุงไทยจะทำการพัฒนาระบบ ซึ่งส่งผลให้แอปฯ เป๋าตังไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างเวลา 02.00-05.00 น. ของวันที่ 30 ก.ย. 2562 แต่ยังสามารถใช้บริการผ่านช่องทางกรุงไทย NEXT ATM และ ADMได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก
ในวันเดียวกันนี้ นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหารกรมบัญชีกลาง ธนาคารกรุงไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงพื้นที้. จำหน่ายสินค้าในโครงการ “ชิมช้อปใช้” หลังจากในวันที่ 27 ก.ย. ผู้ลงทะเบียนได้เร่ิมใช้สิทธิ์ออกไปซื้อสินค้าและบริการจำนวนมาก บางคนยังไม่ได้รับ SMS หรือ ได้รับ SMS แต่ยังยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ เมื่อได้โหลดแอ็ป “เป๋าตัง” จึงนำผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย และ ททท. ได้ร่วมชี้แจง แนวทางการใช้เงิน บางคนยังไม่เข้าใจ ใช้เงินอย่างไร กระเป๋า 1 กระเป๋า 2 ต้องโหลดแอ็ปเป๋าตังเมื่อไร จึงลงพื้นที่ชี้แจง

สำหรับนักท่องเที่ยวยังติดปัญหาหลายด้าน ทั้งการออกไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง หลายกรณีพบว่า การชำระเงินซื้อสินค้า ร้านค้าได้รับเงินไม่สำเร็จเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ที่กระทรวงคลังย้ำว่า ผู้ลงทะเบียน เปิดมือถือให้ระบุสถานที่ บนสมาร์ทโฟน หรือโลเคชั่น เซอร์วิส กับแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ระบบได้ทำการตรวจสอบ รับรู้ถึงพิกัดในจังหวัดออกไปท่องเที่ยว เพราะระบบการรับชำระเงิน เชื่อมโยงกับโลเคชั่น เซอร์วิสบนโทรศัพท์

ดังนั้น ขอย้ำเตือนว่า หากปิดโลเคชั่น เซอร์วิส หรือร้านค้าไม่ แชร์สถานที่ตั้ง การชำระสินค้านำไม่สำเร็จ. กรณีผู้ผ่านการตรวจสอบได้รับสิทธิ์. แต่ไม่สามารถยืนยันตัวตน ผ่านการแสดงใบหน้า ขอให้เดินทางไปยังสาขากรุงไทยบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ เพราะบางคน มีใบหน้าแตกต่างจากบัตรประชาชน อาจกระทบต่อการตรวจสอบ เพื่อป้องกันสวมสิทธิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: