กรณีผู้ป่วยโควิดที่อาการหนัก...จะมียารักษาเพียงพอหรือไม่ ?

กรณีผู้ป่วยโควิดที่อาการหนัก...จะมียารักษาเพียงพอหรือไม่ ?
#ยารักษาโควิด
#ฟาวิพิราเวียร์
#โควิด19
#COVID19