กรุงไทย ปล่อยกู้ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ" วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้ อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

เช็กเงื่อนไข กรุงไทยปล่อยกู้เงิน กับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้ ให้กับข้าราชการไทยต้องการใช้ในยามช็อต อนุมัติไว้ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย

กรุงไทย ปล่อยกู้ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ" วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้ อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

กรุงไทยปล่อยเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ กับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ อนุมัติไว้ ดอกเบี้ยต่ำ เช็กเลยใครขอกู้ได้บ้าง

ธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ให้กับข้าราชการไทย วงเงินพร้อมใช้ในยามช็อตโดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้* (*วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้และ MOU ของแต่ละหน่วยงาน)
  • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 6.47% ต่อปี** (**สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเริ่มต้น MRR+0.25% ต่อปี (MRR = 6.22% ต่อปี ณ 3 พ.ค. 65))
  • มีไว้ ไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินกู้ที่ให้

ผู้ขอกู้ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน
หน่วยงานเอกชน สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

สำหรับรายละเอียด-เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
มี ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
ไม่มี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

 

พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
มี ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
ไม่มี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้

ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้สามารถทำประกันกลุ่ม*ได้ ด้วยข้อเสนอเบี้ยประกันที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

*การทำประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

คุณกำลังดู: กรุงไทย ปล่อยกู้ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ" วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้ อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/869723/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด