กรมอนามัย แนะวิธีปฏิบัติตัวหลังเที่ยวปีใหม่ ปลอดภัยก่อนกลับเข้าทำงาน

กรมอนามัย แนะวิธีปฏิบัติตัวหลังเที่ยวปีใหม่ ปลอดภัยก่อนกลับเข้าทำงาน

กรมอนามัย แนะประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันปีใหม่ ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยง ให้ตรวจ ATK ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน เพื่อความปลอดภัย

วันที่ 2 มกราคม 2566 มีรายงานว่า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนา และเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ดังนั้นก่อนกลับเข้าทำงานกรมอนามัยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังตนเอง

โดยสังเกตอาการ หากไอ เจ็บคอ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ หายใจลำบาก ให้ตรวจ ATK เพื่อความมั่นใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว แต่หากตรวจพบว่าติดเชื้อก็ยังคงแนะนำให้แยกตัวเพื่อรักษาตนเองเป็นเวลา 5 วัน เพราะหากเกิดการระบาดเป็นวงกว้างอาจส่งผลต่อการทำงาน ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน จึงสามารถพิจารณาให้พนักงานที่ป่วย หรือเสี่ยงทำงานที่บ้านได้

กรณีตรวจแล้ว แต่ขึ้น 1 ขีด หรือผลพบว่าไม่ติดเชื้อ หากมีความกังวลใจเพราะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าทำงานก็สามารถป้องกันตนเองและผู้อื่นได้ ดังนี้

1. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทำงาน
2. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
3. หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน
4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น
5. เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม

ส่วนสถานที่ทำงานยังสามารถปฏิบัติตามสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ เช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำ มีทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ ตรวจสอบถังขยะประเภทต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคโควิด-19 แล้วยังสามารถป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ด้วย.

คุณกำลังดู: กรมอนามัย แนะวิธีปฏิบัติตัวหลังเที่ยวปีใหม่ ปลอดภัยก่อนกลับเข้าทำงาน

หมวดหมู่: สังคม

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/2592888

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด