กมธ.กีฬา ส.ว. เดินหน้าจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา

กมธ.กีฬา ส.ว. เดินหน้าจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา

"กรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา" เดินหน้าระดมความคิดจัดทำเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการพิจารณาใช้การเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา เน้นพัฒนาร่างกาย รักษาศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มวยไทย

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.65 พล.อ.สุรเชษฐ์ ขัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การพิจารณาศึกษาเนื้อหารายวิชามวยไทยในสถานศึกษา" ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทย ในกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ที่กำหนดกรอบในการดำเนินงานไว้ 3 มิติ คือมวยไทยเพื่อ การแข่งขัน เพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาศึกษาการจัดให้มีการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา ครอบคลุมทุกช่วงวัย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อเสนอให้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดจากบทเรียนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านมวยไทยที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกจากจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสายมวยต่างๆ แล้ว ยังมีผู้แทนจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย

คุณกำลังดู: กมธ.กีฬา ส.ว. เดินหน้าจัดทำเนื้อหาการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2403771

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด