กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ถ้าสุจริตประกาศผลได้ใน 30 วัน

กกต.แพร่ผลการเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” แบบไม่เป็นทางการ “ชัชชาติ” 1,386,215 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 2.6 ล้านเศษ หากสุจริต-เที่ยงธรรมประกาศผลใน 30 วัน หากส่อทุจริตขยายเวลาไป 60 วัน

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ถ้าสุจริตประกาศผลได้ใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เผยแพร่ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อย่างไม่เป็นทางการ

โดยผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,673,696 ราย คิดเป็น 60.73% จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,402,948 ราย แบ่งเป็น บัตรดี 95.80% บัตรเสีย 1.50% บัตรไม่เลือกผู้ใด 2.70% โดยมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคือนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครในนามอิสระ 1,386,215 คะแนน

โดยผลการเลือกตั้ง ส.ก. พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,635,283 ราย คิดเป็น 60.48% จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,357,098 ราย แบ่งเป็น บัตรดี 88.07% บัตรเสีย 4.32% บัตรไม่เลือกผู้ใด 7.61% (รายชื่อผู้ชนะทั้ง 50 เขต อ่านรายละเอียดท้ายข่าว)

ทั้งนี้ กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตามกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้ กกต.สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ และประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ถ้าสุจริตประกาศผลได้ใน 30 วัน

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ถ้าสุจริตประกาศผลได้ใน 30 วัน

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ถ้าสุจริตประกาศผลได้ใน 30 วัน

กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ถ้าสุจริตประกาศผลได้ใน 30 วัน

คุณกำลังดู: กกต.แพร่ผลเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.” ถ้าสุจริตประกาศผลได้ใน 30 วัน

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1006362

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด