ข้อสอบ ก.พ. e-Exam 64 [เรื่อง อุปมาอุปไมย]

สำหรับ ข้อสอบ ก.พ. e-Exam 64 ใน เรื่อง อุปมาอุปไมย
จะเห็นว่า แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย ในปี 64 ยังรักษาแนวการออก ในลักษณะความสัมพันธ์ ที่มีความคล้ายกับปี 62 และ 63 อยู่

ซึ่งจากข้อสอบ จะเห็นว่า ลักษณะความสัมพันธ์ที่ออกสอบ ได้แก่
1. ความสัมพันธ์ในเรื่องอาชีพ
2. ความสัมพันธ์ในเรื่องลักษณะทางธรรมชาติ

3. ความสัมพันธ์ในเรื่องของรูปร่างสิ่งของ
4. ความสัมพันธ์ในเรื่องส่วนประกอบ/ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
5. ความสัมพันธ์ในลักษณะการเกิดก่อนและเกิดตามหลัง
6. ความสัมพันธ์ในเรื่องของเปรียบเทียบ/ความหมาย
7. ความสัมพันธ์ในเรื่องสัตว์กับอาหารที่กิน
8. ความสัมพันธ์ในเรื่องคำตรงกันข้ามในเชิงความหมาย
9. ความสัมพันธ์ในเรื่องของความหมายของสำนวนไทย

โดยภาพรวมข้อสอบ ก.พ.64 ในเรื่องอุปมาอุปไมย ยังคงมีความสัมพันธ์ที่คล้ายๆข้อสอบปีก่อนๆ และสำหรับเรื่องใหม่ที่ชัดเจนมาก คือ เรื่องของสำนวนไทย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆและไม่ค่อยออกสอบ

#อุปมากพ #อุปมาอุปไมยกพ #ข้อสอบกพ #แนวข้อสอบกพ #สอบกพ64 #สอบกพ #เฉลยข้อสอบ #เฉลยข้อสอบกพ #ข้อสอบจริงกพ #เฉลยข้อสอบจริงกพ #อุปมาอุปไมย #ข้อสอบกพexam64

สนใจสั่งซื้อหนังสือสอบ ก.พ. ได้ที่
https://ติวสอบกพ.com/หนังสือสอบกพ
สนใจสั่งซื้อติว ออนไลน์ ได้ที่
https://elearning.ocsctutor.com