ความคืบหน้าการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ

@รันเวย์ที่3สนามบินสุวรรณภูมิ