ครม.ไฟเขียว แจกเงิน 5 พัน 3 เดือน ลูกจ้างนอกระบบ รวม 8 มาตรการสู้โควิด-19

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมเศรษฐกิจ ประกาศมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 เฟส 2 หลังจากพบว่ามีแรงงานตกงานจากสถานการณ์นี้จำนวนมาก โดยออก 8 มาตรการช่วยเหลือดังนี้1.แจกเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย.2563) ให้แก่ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบ โดยผ่านการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน และการโอนเงินผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจําตัวประชาชน โอนเข้าบัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น2.ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน 10000 บาท ต่อ ราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคําขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธ.ค.2563 โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ผ่านธนาคารออมสัน และ ธ.ก.ส. วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท3.เงินกู้พิเศษเพิ่มเติม โดยมีหลักประกัน สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจํา 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคําขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธ.ค.25634. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสําหรับสํานักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี และ สธค. คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี5. เสริมความรู้ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เสริมอาชีพ พร้อมทั้งจัดทํากิจกรรมเพื่อสังคม6. เลื่อนเวลาการชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค.2563 เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น7.เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมตามจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหัก ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท และรัฐสามารถ นํารายจ่ายด้านสาธารณสุขที่ลดลงจากการทําประกันสุขภาพของประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ได้มากขึ้น8. มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับ(1) ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยจากโควิด-19(2) ค่าตอบแทนบุคคลที่มิใช่ข้าราชการหรือข้าราชการ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับมือกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินที่ ได้รับในปีภาษี 2563 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่มีภาระภาษีสำหรับขั้นตอนวิธีการรับลงทะเบียน1.เตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียน คือ หมายเลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบริษัทนายจ้าง, ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน และข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคาร2. ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (คาดเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มี.ค. 63)3. เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 5 วัน หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.bectero.com/news/178623
-------------------------
#เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)25 มีนาคม 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : https://morning-news.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao


#โควิด19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

100+ ความคิดเห็น:

ทนงศักดิ์ หอมทอง
ทนงศักดิ์ หอมทอง:
เราไม่พอใจนะค่ะ น่าจะแจกให้ทุกคนไม่ใช่แค่3ล้านคน แล้วที่คนที่เหลือละเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
Piapon Sueakon
Piapon Sueakon:
ถ้าปิดประเทศยอมขาดทุนจากการท่องเที่ยวเพื่อกักกันไวรัสคงไม่ต้องใช้มาตราการแจก..คิดอีกทีแม่งสุดท้ายบ.ทางการเงินกินดอกนิ่มๆ
วราภรณ์ โพธิ์น้อย
วราภรณ์ โพธิ์น้อย:
ท่านสมควรแจกคนละพันพอจะได้กันทุกคนทัวประเทศดีไหมค่ะ
WTP Channel
WTP Channel:
คิดจะแจกก็แจกทุกคนไปเลยสิ ทำแบบนี้เหมือนไม่เต็มใจแจก
บุนถึง ก้นหิน
บุนถึง ก้นหิน:
เบื่อ.เเจกเงินรึเยียวยาช่วยเหลือไร เเจกง่ายๆๆ ไม่เรื่องเยอะไม่ได้เหรอ
เเค่เเจกคน1000 เอาบัตรชาชนมารับยืนยัน ทำง่ายๆเเบบนี้ดีใจตายเรย
ปราณี จันทร์ห้างหว้า
ปราณี จันทร์ห้างหว้า:
ลงทะเบียนยากชิมช้อปใช้ยังไม่ผ่านเลยดูเเลประชาชนไม่ทั่วถึง
Romeo Miniona
Romeo Miniona:
อ่านให้เข้าใจแล้วรอข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งในวันที่เปิดลงทะเบียน..อย่างน้อยก็เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
ดีกว่าพวกที่ใช้ตูดพ่นน้ำลายไปวันๆ
สุทัช ทองทรัพย์
สุทัช ทองทรัพย์:
อาชีพ​อิสระ.. นอกประกันสังคม
ไม่เห็น​ได้(เดือดร้อน​เหมือน​คนอื่น)​
เหลี่ยมทุกดอก บอกเพื่อนรัก
เหลี่ยมทุกดอก บอกเพื่อนรัก:
กูว่าเว็บล่ม
Pornpan 9500
Pornpan 9500:
คนที่เขาถูกสั่งพักงานแล้วไม่มีเงินเก็บเลย ถ้ารัฐออกมาช่วยจริงมันก็ดีมากๆๆเงิน5000พันมีค่าในการดำรงอยู่ของคนที่ตกงานจริงๆๆมากๆๆๆๆเลยนะคนพอมีเงินอยู่บ้างคงไม่เข้าใจคนถูกพักงานยาวๆๆหลอกคะว่าคำว่าไม่มีงานก็ไม่มีสักบาท คุณเข้าใจไหม รัฐทำถูกแล้วคะขอให้ทุกคนที่ถูกพักงานได้เงินทุกๆๆคน
ความรัก ครั้งสุดท้าย
ความรัก ครั้งสุดท้าย:
แจกสักทีก็เวทนาเข้าเวฟนุเวฟนี้ไม่นึกถึงคนที่เค้าทำไม่เป็นหรือเค้าไม่มีบ้างเหลอคิดสิคิด...แจกๆทุกคนไปดิได้จบๆ..
Banz Lee
Banz Lee:
ธนาคารกรุงเทพยังโอนเงินไม่ได้เลย ทำข่าวนี้หน่อย
ดอกไม้ แสนสวย
ดอกไม้ แสนสวย:
พร้อมเพลย์​ผูกกับบัตร​ประชนยังไงคับ
Mr Love
Mr Love:
นักศึกษาทำงานจะได้ไหม ที่ทำรายวัน ไม่มีนายจ้างเเน่นอน_
ทศกัณฐ์ Channel
ทศกัณฐ์ Channel:
เป็นเจ้าของร้านแต่ต้องปิดร้านจะทำไง
เพราะออกทำงานนอกสถานที่ไม่ได้จะยืนยันยังไง
กรประวิทย์ บุญสม
กรประวิทย์ บุญสม:
ไป ธนาคารออมสินมาแร้ว พนักงานบอกว่าเงินกู้ 10000 บาท ทางธนาคารไม่มีข้อมูลกู้ไม่ได้
outhai สุขรอด
outhai สุขรอด:
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถได้ไหมครับ
วราภรณ์ โพธิ์น้อย
วราภรณ์ โพธิ์น้อย:
เงินบัตรประชารัฐค่ารถขอเอาเป็นเงินซื้อข้าวแทนได้ไหมหมูแม่งกิโล150บาทแม่เจ้า
Flutter'Shine
Flutter'Shine:
แทนที่จะเพิ่มอาชีพมากขึ้น สมกับ คำว่าเผด็จการจริงจริง
ก้อยไง จะใครละ
ก้อยไง จะใครละ:
แล้วทำไมคนมีบัตรประชารัฐไม่ได้ละค่ะเดือดร้อนเหมือนกัน
N.O.T.Club Channel
N.O.T.Club Channel:
ใช้บันชีธนาคารคนอื่นได้ป่าว ผมไม่บันชี
เพจเรียนซ่อมพัน มอเตอร์พัดลม vip'1
เพจเรียนซ่อมพัน มอเตอร์พัดลม vip'1:
หาเงินกับประชาชนคนแรงงาน...
tanabbk kkb
tanabbk kkb:
กรูทำงานในระบบ มีประกันสัง คม ก้โดน เเจกไห้ หมดสิ
แพรวา แสงศรีรัต
แพรวา แสงศรีรัต:
ถ้า1 ปีรับจ้าง100 คนจะให้ใครเป็นนายจ้างละครับ
แพรวา แสงศรีรัต
แพรวา แสงศรีรัต:
ไม่เข้าใจคำว่าอาชีพอิสระ น่าจะชัดเจนกว่านี้
อภิชาติ ช่างเกตุ
อภิชาติ ช่างเกตุ:
3ล้านคนมันน้อยไปป่าวครับคนโดนผลกระทบมากกว่า3ล้านคนนะครับ
np np
np np:
ผมไม่มีบัญชีธนาคารต้องทำยังไงครับ
Jukkirt Pumee
Jukkirt Pumee:
แล้วรัฐสั่งให้อยู่บ้าน ห้ามออกไปไหน เขาก็ไม่มีรายได้เหมือนกัน เล่นสั่งปิดหมดแล้ว ไปทำงานก็ไม่ได้ เขาก็ไม่มีรายได้เหมือนกัน ไม่ช่วยบ้างเหรอ
คิดฮอด Chanel
คิดฮอด Chanel:
เดียวแห่ไปกดเงินที่ธนาคารอีก
ลงลิ้น ให้สิ้นใจ
ลงลิ้น ให้สิ้นใจ:
เงินกู้ฉุกเฉิน10,000นี่ทำยังไง อะไร ที่ไหน วันไหน ใครรู้บอกหน่อย
ธนวัฒน์ ชุมศรี
ธนวัฒน์ ชุมศรี:
อายุกี่ปีขึ้นไปครับ
Pulem as
Pulem as:
มีบัติคนจนแล้วจะได้เงินใหม
The D
The D:
ใช้บัญญีของธนาคารอะไรก็ได้หรอครับ
thanakit chaimanee
thanakit chaimanee:
มีบัตรสวัสดิการสามารถลงได้มั้ย
ดับเบิ้ล N Channel
ดับเบิ้ล N Channel:
เงินเข้าธนาคาร ธนาคารไหนก้อได้หราคัฟ
อาท อาม
อาท อาม:
ทำแบนี้ไม่ต้องแจกผมเอบไม่เป็น
อะตอม บัดดี้
อะตอม บัดดี้:
สกลนครใด้ใหมสั่งปิดแล้ว
Pornpan 9500
Pornpan 9500:
พวกที่มีเงินพอกินอยู่บ้างไม่มีทางมาเข้าใจคนหาเข้ากินค่ำหลอกคะ แค่ได้ยินว่าจะให้เงินก็เหมือนว่าเราจะรอดแล้วลูกเรามีข้าวกินแล้วระหว่างที่ไม่ได้ค่าแรง รัฐให้เทิดคะให้ให้ครบทุกคนที่ตกงาน ที่ขาดรายได้ คนที่มีประกันสังคมคุณก็ได้จากประกันสังคมแล้ว แบ่งๆกันนะคะในยุคโรคระบาทย่ามาว่ากันเลย สงสารคนจนๆๆๆๆๆเถิดคะ คุณพอมีพอใช่ ก็ให้คนจนที่ตกงานได้รับการช่วยเหลือนเถิดนะ ขอร้องละเรื่องนี้รัฐทำดีแล้วแค่ให้ได้ทุกคนที่ตกงาน
อีจีราพร EEG
อีจีราพร EEG:
แจกอีกล่ะ หวังว่าจะไม่เกิดวิกฤตแบบเดียวกับ วิกฤตต้มยำกุ้ง นะ
ปรีชา ตรีวิเศษ
ปรีชา ตรีวิเศษ:
เริ่มให้กุ้ได้วันไหนครับ
อ. แอมป์ เเอมป์
อ. แอมป์ เเอมป์:
ไม่มีsmsเเต่รอการตรวจสอบยังไม่ได้เลย
ขนิษฐา ศรีเสน่หา
ขนิษฐา ศรีเสน่หา:
ถามจริงพี่เลี้ยงเด็กได้ไหม
วิชุตา พลศักดิ์
วิชุตา พลศักดิ์:
พร้อมเพย์ธนาคารอะไรก็ได้เหรอ
Gg Hh ข้อความขึ้นไม่แจ้งเตือนค่ะa10
Gg Hh ข้อความขึ้นไม่แจ้งเตือนค่ะa10:
อายุ18ปีทำได้ไหมค่ะ ทำงานอิสระค่ะไม่ได้อยู่ในประกันสังคม
Anime AMV NJ
Anime AMV NJ:
ธนาคารกสิกรไทยใช้ได้ไหมคับ
moy moy
moy moy:
ประกันสังคมมาตรา39มาตรา40คือการส่งเองของผู้ประกันเขาไม่มีนายจ้างก็สามารถส่งได้เขาไม่ได้ทำงานขอเงินที่บ้านเขาก็ส่งได้แล้วจะเอาหลักฐานนายจ้างหรือหลักฐานการประกอบอาชีพที่ไหน
ฟาร์มบ้านนา พออยู่ พอกิน
ฟาร์มบ้านนา พออยู่ พอกิน:
คนทำงาน​ ไม่มีโอ​ ค่าแรง300​ ไม่ต่างอะไรกับคนว่างงานหรอ​ ต้องเสี่ยงที่ต้องไปทำงาน​ ค่ารถค่าบ้านค่ากิน​ ตายๆๆ​ มาตรตรา​ 33​ เสียภาษี​เต็ม​ๆแต่ได้​ สิทธิ์​พิเศษ​น้อยกว่าคนอื่นๆๆ
ความเสี่ยง​ กับการมาทำงานก็เสี่ยง..
jardavid jiamsak
jardavid jiamsak:
ไม่หวังละถ้าแบบนี้ ยุบ้าน เพิ่งตัวเอง ช่วยตัวเอง กราบงามๆๆๆรัฐบาล กุกุ้ก้อเปนหนี้ คนบ้านนอกก้อคงไม่ได้หรอกแบบนี้ กุช่วยตัวเอง อยากผักปลา ไปนา เพราะกุฟังละ ไม่ช่วยอะไรมากมาย เหนื่อยหน่าย สุ้ๆๆๆนะคนไทย
เสี่ยงเทียน ดุพงษ์
เสี่ยงเทียน ดุพงษ์:
มึงรุได้ไง3ล้านคนมึงบ้าปะ
Paitoon Patumsri
Paitoon Patumsri:
ทำไมไม่เอาเงินนี้ไปมอบให้โรงพยาบาลว่ะจะได้ไปชื้ออุปกรทางการแพทย์
สถิต สายเนตร
สถิต สายเนตร:
ฝนตกไม่ทั่วฟ้าแน่นอนกูว่า
ชนาภา แก้วบัวสา
ชนาภา แก้วบัวสา:
สมัครไปแล้วก็ว่าไม่ถูกต้องทำตามขั้เนตอนทุกอย่างบัตรคนจนไม่มีช่วยภัยแล้งไม่มีนอกประกันสังคมทั้งที่งานเราผลกระทบโดยตรงสมัคไปก็ตอบกลับว่าบัตรประชาชนไม่ถูกต้องก็เป็นของกระทรวงมหาดไทย
สพวอยมัวเ สกนดยะยั
สพวอยมัวเ สกนดยะยั:
เข้าระบบ6โมงเเต่เข้าไม่ได้บอกผิดพลาดสรุปไม่ได้ทั้งที่เข้าตั้งเเต่6โมงตรงแปะ
Ton Ap
Ton Ap:
ถ้าคนทำงานในระบบแล้วออกมาทำอาชีพอิสระหลายปีแต่ไม่ได้ส่งประกันสังคมจะมีสิทธิไหมครับ
Thitha Nawansiri
Thitha Nawansiri:
บางคน..ฟังไม่เข้าใจ.ก็คิด.ว่าแจกเงิน..มีแต่คน.อยากจะได้.ที่แท้..ต้องใช้หนี้.คืน5555
baw nakon
baw nakon:
เช็คแบล็คลิสต์ไมคับ
ที อาร์
ที อาร์:
ต่างจังหวังได้มั้ย
เสาวลัก แก้วคํากอง
เสาวลัก แก้วคํากอง:
มาทตรา39ได้ไหมคะ
สาทิศ สายสุด
สาทิศ สายสุด:
ค่าขายได้ไหมครับ
ทอง ขาว
ทอง ขาว:
คนตกงาน มีมากกว่า3ล้านคน แจกเงินจบปัญหา รัฐบาลทำได้แค่นี้ ทางที่ดีช่วยกระจายให้ทั่วถึงหน่อย เดี๋ยวคอยดูพากันแย่งกดเงินระบบล่ม เสี่ยงติดโรคกันอีกบาน
มณฑา มุ่ยบง
มณฑา มุ่ยบง:
สมุดธนาคารผมไม่มี
บุนถึง ก้นหิน
บุนถึง ก้นหิน:
ทำงานอาชีพรับรับจ้างอิสระ หาข้อมูลนายจ้างงจากไหนร้ะ
ศักดิ์ชาย ศรีเกษม
ศักดิ์ชาย ศรีเกษม:
คนที่ไม่มีนายจ้างละครับทำงัยผมขายของตลาดนัดโดนสั่งปิดไม่มีข้อมูลอะไรเลยจะทำงัย
New Ziiz
New Ziiz:
อยากให้ธนาคารหยุดชำระหนี้ค่าบ้านสักปี...จะดีมาก.....
Montree Seatang
Montree Seatang:
ขอความเห็นสำหรับผู้พอจะมีกินนะให้เห็นใจคนที่เขาจนจริงๆพื้นฐานชีวิตและความเหลือมลำ้ทางสังคมและการดำรงค์ชีวิตแตกต่างกันไม่ใ้ช้ว่าจนจะไม่ทำกินหลอกนะแต่รายได้เพียงน้อยนิดทำกินไม่ได้ประสังคมก็ไม่ผมขอความเห็นใจอย่าดูแคลนกันเลย
กฤชศณภงค์ นุ่มนิ่ม
กฤชศณภงค์ นุ่มนิ่ม:
คือถ้าเราขายของตลาดนัดแล้วจะต้องเอาข้อมูลนายจ้างมาจากไหน หรือไม่ได้เงินงี้ป่ะ
Watcharapong Chanthawong
Watcharapong Chanthawong:
ใครทราบไหมครับว่า บุคคลที่โดนนายจ้างเลิกจ้าง แต่ไม่ใช่คนไทยมีบัตรเหลืองจะได้สิทธิ์ทางรัฐบาลประกาศไหมครับ
S C
S C:
เราเปิดร้านเสริมสวย แต่มีประกันสังคมแบบประกันตนเองมาตรา39 แบบนี้สามารถลงทะเบียนได้มั้ยคะ
สวนีย์ สมบัติ
สวนีย์ สมบัติ:
คนมีบัตรสวัสดิการได้รับสิทธิ์ลงทะเบียน5000ไหมค่ะ
นัชธิชา นัชธิชาแสงสิทธิโยธินทร์
นัชธิชา นัชธิชาแสงสิทธิโยธินทร์:
บันชีที่เงินโอนเข้ากำหนดธนาคารไหมค่รึธนาคารอะไรก็ได้ที่เรามี
นางฟ้า ในนิยาย
นางฟ้า ในนิยาย:
คนที่ทำงานอิสระเช่นค้าขายจะได้ป่าวต้องมีนายจร้าอีกจะได้หรา
สุรีย์พร ตะกุด
สุรีย์พร ตะกุด:
ใช้ธนาคารของอะไรก้อได้ไช่ไหมคะ
อยากรู้อ่ะคะ
สุพิน เบ็ญมาส
สุพิน เบ็ญมาส:
ถ้ามีประกันสังคมแต่ยังไม่ถูกเลิกจ้างจะได้ไหม
สุกัญญา ชาวป่า
สุกัญญา ชาวป่า:
อาชีพพนักงานนวดลงทะเบียนได้ไหมค่ะ
นิค ประภาส
นิค ประภาส:
ถ้าไม่มีข้อมูลบริษัทนายเจ้าเพราะเราทํางานเป็นนายจ้างตัวเองได้ไหม
Wandee Potaram
Wandee Potaram:
มันได้ทุกธนาคารไหมคนับใครรู้ช่วยตอบที
Mint Mint
Mint Mint:
ถ้าทำงานอยู่แต่ยังส่งประกันยังไม่ถึง6เดือนนี้ได้ไหมค่ะ
Ko Ko
Ko Ko:
แล้วคนที่ได้รับเงินคนแก่แล้ว ลงทะเบียนได้ไหมครับ
เพ็ญฟ้า แสนโสภา
เพ็ญฟ้า แสนโสภา:
ดิฉันซื้อขายของเก่าเป็นแบบรถเล่ค่ะจดทะเบียนพานิดค่ะลงทะเบียนใด้มั้ยค่ะ
Hopbits Dragons
Hopbits Dragons:
คนแห่ไป รนาคารอีก
โกศล สุกทํานา
โกศล สุกทํานา:
งานอิสระ จะไม่มี นายจ้าง เป็นนายตัวเอง จะทำไงครับ
kisada imkarn
kisada imkarn:
แจกอย่างเดียว..แล้วมึงจะรับบริจากทำเขือไร....แทนที่จะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทษ์ โรงพยาบาลของขาดไม่ซื้อ จัดงบให้..
its poom_ix
its poom_ix:
คนอายุเยอะ ไม่รู้วิธี ลงทะเบียน ออนไลน์ ก็ไป ออล กัน ที่ธนาคาร เชื้อโรคก็ยังระบาดอยู่
ปราณี หงษ์ยนต์
ปราณี หงษ์ยนต์:
เคยทำมาตรา40 แล้วมันขาดไปค่ะยังงี้เราสมัครใหม่ได้มั้ยค่ะ หรือยังไงช่วยตอบทีนะค่ะ
Sirinath Mahachan
Sirinath Mahachan:
ลงทะเบียนหมดเขตวันไหนคะ????ใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ😢
Karn Suwansawang
Karn Suwansawang:
คนแก่ๆที่ได้รับเงินเบี้ยยั่งชีพผู้สูงอายุคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเห็นว่ารัฐบาลไม่จ่ายนะครับเพราะรัฐบาลคงคิดว่าผู้สูงอายุไม่กินไม่ใช่ รัฐบาลคงคิดว่าเบี้ยยั่งชีพเดือนละ600บาทพอกินแล้วครับเพราะฉนั้นคนแก่ๆอายุ60ขึ้นไปเตรียมตัวเตรียมใจอดสองมื้อกินหนึ่งมื้อครับ
Sudjai Chumchan
Sudjai Chumchan:
จะไห้ก็ต้องไห้ทุกคนสิส่วนคนที่รวยแล้วก็ไห้ระอายใจบ่างนะและไม่ต้องมีกฏเกณฑ์​อะไรครับเจ้านาย
บอส ร้ายกาจนักนะ
บอส ร้ายกาจนักนะ:
อาชีพอิสระไม่มีนายจ้างคับ
Zero Thanomwong
Zero Thanomwong:
ขับวินมอเตอร์ไซค์ ได้ไหม ไม่มีประกันสังคมทั้งนั้น อยากรู้จัง
มังกร ศรีเทพนคร
มังกร ศรีเทพนคร:
สินเชื่อฉุกเฉิน.ใครกู้ได้มั่งครับ.ประชาชนทุกสาขาอาชีพเหรอครับ
Thitha Nawansiri
Thitha Nawansiri:
ที่จริง.แล้ว.คือปล่อยกู้..ไม่ได้ให้.เลย.โควิด.มา.ประชาชน.ติดหนี้.3ล้านคน
วรพจน์ วรจิต
วรพจน์ วรจิต:
คนไม่มีบัญชีควรทำอย่างไรครับ หรือต้องให้ไปเปิดบัญชีใหม่ เช่นลูกจ้างรายวัน แล้วคนไม่มีเงินสักบาทเค้าเดือดร้อนมากต้องการเงินส่วนนี้มาใช้ แต่ไม่มีเงินเปิดบัญชีเค้าควรทำยังไงครับ
BENJAMIN
BENJAMIN:
จะไปเปิดบช.ไหม่ จะได้รับเงินมั้ยคะ หรือบช.ต้องเคลื่อนไหว3เดือนคะ
muang lay
muang lay:
และคนต่างด้าวที่อยู่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับไหมครับ
Keng Kkeng
Keng Kkeng:
ลูกจ้างรายวันได้มัยค่ะ
แอดมินชาแนล
แอดมินชาแนล:
ส่งประกันมาตรา39ไม่ได้สิทธิ์เยียวยาเหรอ
หวึ่งศรี มนีเด้ง
หวึ่งศรี มนีเด้ง:
มาตรา 39 ได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างไหม
มาริโอ้ สุดหล่อ
มาริโอ้ สุดหล่อ:
ค้าขายได้มั้ย.
Natty Smile
Natty Smile:
อาชีพอิสระ เป็นแม่ค้าตลาดนัด ไม่มีประกันสังคม จะได้มั้ย ใครมีรายละเอียดบ้าง ค้าขายของตลาดนัด ลงทะเบียนได้ป่ะ
อุไรวรรณ พักเกาะ
อุไรวรรณ พักเกาะ:
ไม่มีนายจ้างได้ป่าวค่ะ