โควิด 19 จากมุมมองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ

รับฟังมุมมองต่อสถานการณ์โควิด 19 ในไทย จากผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนไปพบกับบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในวารสาร BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับที่ 3/2563 เร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: