ขั้นตอน ลงทะเบียน รับส่วนลดค่าไฟฟ้า 12 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรคนจน (มีเงินคืนเข้าบัตรฯ) #บัตรคนจน

ขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าไฟ

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟผ่านเว็บไซต์

#การไฟฟ้านครหลวง เข้าสู่เว็บไซต์ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

2.กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

3.กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

4.กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

5.กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

6.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

8.กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน

9.กดปุ่ม ลงทะเบียน

* กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

#ค่าน้ำประปา #ค่าไฟฟ้า #ส่วนลด #บัตรคนจน #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ #จ่ายค่าน้ำ #สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ #วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟ #รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี

สนใจสนับสนุนช่อง/sponsor
ส่งเมล์มาที่ : [email protected]

ช่องทางพูดคุย
Facebook : Mo sky art

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: