ขั้นตอนการลงทะเบียน อบรมใบขับขี่ ออนไลน์ ผ่านระบบ dlt elearning

การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2563 ต้องลงทะเบียนเข้าระบบ เพื่ออบรมใบอนุญาตขับรถ อบรมใบขับขี่รถยนต์ ของกรมการขนส่งทางบก เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่ ออนไลน์ ได้แล้วที่ www dlt elearning com โดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/view/dlt2020/how


#อบรมใบขับขี่ออนไลน์ #อบรมใบขับขี่รถยนต์