ขั้นตอนการขออนุญาตเลี้ยงนกแก้วโม่งให้ถูกต้อง

ต้องทำอย่างไรบ้าง บอกหมดเปลือก ทุกขั้นตอน แบบชัดเจน