ขั้นตอนการจอง วัคซีนทางเลือก Moderna ผ่าน LINE MYSHOP

ท า ง เ ลื อ ก เ พื่ อ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี
เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna
นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564
หลัง เที่ยงคืน วันนี้เจอกัน
ที่แรกผ่านช่องทาง

Line MyShop : https://bit.ly/3fbX3sY
หรือ ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ชีววัฒนะทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
สั่งซื้อได้ 2 ช่องเท่านั้นค่ะ
จนกว่าของจะหมด
Booster: ราคา 1,700 บาท/1 เข็ม
Full Course: ราคา 3,400 บาท/2 เข็ม
(ไม่รวมค่าแพทย์กรณีปรึกษาหรือรักษาเพิ่มเติม)

สอบถามโทร 📞 0 3825 9999
✅ Line Application : https://lin.ee/sX3Hevf
​➡ Facebook : https://bit.ly/3psarwc


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: