"คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน บึงกาฬ-หนองคาย "ฝุ่น PM 2.5" มีผลกระทบต่อสุขภาพ

คุณภาพอากาศวันนี้ อ้างอิงจากแอปฯ RGUARD (อากาศ) ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปรากฏว่า วันนี้ 2 จังหวัด บึงกาฬ-หนองคาย เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

"คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน บึงกาฬ-หนองคาย "ฝุ่น PM 2.5" มีผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงาน "คุณภาพอากาศวันนี้" 24 เมษายน 2565 อ้างอิงจากแอปฯRGUARD(อากาศ)ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปรากฏว่า "คุณภาพอากาศ" ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือและภาคตะวันออกซึ่งค่าดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI)อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

จากข้อมูล ณ เวลา 06.54 น.ปรากฏว่ามี 2จังหวัด"ฝุ่น PM 2.5"ระดับสีส้มโดยคุณภาพอากาศระดับสีส้ม มี 2 จังหวัด ประกอบด้วย

  1. บึงกาฬ มีค่าAQI =119
  2. หนองคายมีค่าAQI =118

จังหวัดที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) อยู่ในระดับสีส้มหมายถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ขณะที่ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

ขณะที่ กทม.และปริมณฑล อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก PM2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

ข้อมูลจากแอปฯRGUARDศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คุณกำลังดู: "คุณภาพอากาศวันนี้" เตือน บึงกาฬ-หนองคาย "ฝุ่น PM 2.5" มีผลกระทบต่อสุขภาพ

หมวดหมู่: ข่าว

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/1000697

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด