ใครยังไม่ได้เงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน เช็คเลยวันนี้ จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีก 15 ล้านราย

ใครยังไม่ได้เงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน เช็คเลยวันนี้ จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มอีก 15 ล้านราย

ความคืบหน้าของการจ่าย เงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน กระทรวงการคลังยืนยันว่า ในวันที่ 27-28 เมษายน 2563 ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านราย โดยแบ่งเป็น

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้ผู้ผ่านเกณฑ์ 7 แสนราย
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้ผู้ผ่านเกณฑ์ 8 แสนราย


ขณะที่ หลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ไม่ผ่านสิทธิ์รับ เงินเยียวยา 5 พันบาทได้ขอทบทวนสิทธิ์ ล่าสุด มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจำนวน 3.1 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: