ไข่มุกเมโล!!! (Melo Pearl) "มุกหอยโข่งทะเล" หรือ "มุกหอยโจงโดง" "มุกหอยสังข์ทะนาน"

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: