เคลียร์ชัดฯ Antigen test kit ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง

Antigen Test Kit คืออะไร ?
เป็นชุดตรวจที่นำมาใช้ในการตรวจโควิด-19 เบื้องต้น โดยวิธีการตรวจคือจะใช้สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก ถึงลำคอของผู้ป่วยมาผสมกับน้ำยาที่ใช้ตรวจ จากนั้นนำส่วนผสมของน้ำยากับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมาหยดลงบนแผ่นตรวจ โดยหากขึ้น 2 ขีดแสดงว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อ
ข้อดี
- ชุดตรวจให้ความแม่นยำคอนข้างสูงคือมากกว่า 90% ในกรณีผลเป็นบวก
- สามารถทำเองได้ที่บ้าน ทราบผลเร็วภายใน 15-30 นาที ซึ่งเร็วกว่าในกรณีการตรวจแบบ RT PCR ที่โรงพยาบาลที่ต้องใช้เวลา 1-2 วันกว่าจะทราบผล
ซึงในกรณีที่เราได้ผลบวกจริงให้รีบไปโรงพยาบาลหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มารับทันทีเพื่อไปทำการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

ข้อเสีย
- ชุดตรวจนี้จะสามารถตรวจได้ผลบวกได้ก็ต่อเมื่อรับเชื้อมาแล้วมากกว่า 5 วัน ดังนั้นหากได้ผลเป็นลบจึงยังไม่อาจเชื่อได้ แนะนำให้ตรวจซ้ำอีกทีในอีก 3-5 วัน ถัดมา
- ชุดตรวจไม่ได้มีความไว และความจำเพาะต่อเชื้อเท่าวิธี RT PCR ที่ตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งจะสามารถตรวจพบเชื้อได้แม้จะมีเชื้ออยู่น้อยก็ตาม แต่สำหรับ ATK นี้หากผู้ป่วยทำการแยงจมูกไม่ถูกต้อง หรือได้เชื้อออกมาไม่มากพอ ชุดตรวจก็จะแสดงผลลบทั้งๆทีมีการติดเชื้ออยู่

หากมีปัญหาเรื่องการใช้ยาสามารถปรึกษาเภสัชกรที่แอปพลิเคชันร้านยากรุงเทพ หรือโทรมาที่ call center ร้านยากรุงเทพ เพื่อรับการปรึกษากับเภสัชกรได้ตลอด 24 ชม เลยนะครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: