ขบ.ประมูลเลขสวยคึกคัก 'เฮง9999' กวาดรายได้ 7.6 ล้านบาท

กรมการขนส่งทางบก เผยยอดรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษครั้งที่ 2 เกินเป้า นำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้มากกว่า 126 ล้านบาท

ขบ.ประมูลเลขสวยคึกคัก 'เฮง9999' กวาดรายได้ 7.6 ล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเลขทะเบียนรถแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนที่ต้องการเลขทะเบียนรูปแบบใหม่ที่มีความพิเศษ โดยสามารถมีตัวอักษรมากกว่าสองตัวหรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 7 หลัก เป็นรูปแบบทะเบียนรถที่ใช้ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกได้รับนโยบายและจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษครั้งที่ 1 และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ผลการประมูลหมายเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ “รวย 9999” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 424 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 18,560,000 บาท มียอดเงินจากการประมูลรวมทั้งหมด 372,560,000 บาท

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้จัดให้มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลได้พร้อมกันทั้งทางวาจา และประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com โดยเสนอราคาล่วงหน้าแบบกำหนดราคาขั้นสูง Maximum Bid หรือเสนอราคาแบบเรียลไทม์

อย่างไรก็ดีในการประมูลครั้งนี้ มีประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษนำออกประมูลถึง 71 หมายเลข ผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 2 หมายเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ “เฮง 9999” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 50 ครั้ง จนได้ผู้ชนะการประมูลไปในราคา 7,600,000 บาท รองลงมา ได้แก่ หมายเลขทะเบียน “เศรษฐี 9” ประมูลได้ในราคา 5,680,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน อาทิ “ร่ำรวย 8” ประมูลได้ในราคา 4,700,000 บาท “ร่ำรวย 9” ประมูลได้ในราคา 4,200,000 บาท และ “เฮง 9” ประมูลได้ในราคา 4,100,000 บาท

อีกทั้งยังมีหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ในราคาเกิน 1 ล้านบาท อาทิ “รวย 5555” ประมูลได้ในราคา 4,050,000 บาท “สวย 9999” ประมูลได้ในราคา 3,300,000 บาท “มั่งมี 9999” ประมูลได้ในราคา 3,270,000 บาท โดยมียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) รวมทั้งสิ้น 126,010,000 บาท ซึ่งผู้ประมูลจะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุลและไม่มีขอบ ภาพพื้นหลัง มีลวดลายกราฟิก ซึ่งผู้ประมูลสามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 2 นี้ เงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดได้นำเข้าเป็นรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปส่งเสริมกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ และสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน สำหรับท่านที่สนใจและยังไม่ได้ร่วมลงทะเบียนเสนอคำหรือข้อความหมายของทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

คุณกำลังดู: ขบ.ประมูลเลขสวยคึกคัก 'เฮง9999' กวาดรายได้ 7.6 ล้านบาท

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1018942

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด