ขบ.ลุยประมูลศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชียงของ 2.8 พันล้านบาท พ.ค.นี้

ขบ.ลุยประมูลศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2.8 พันล้านบาท พ.ค.นี้ มั่นใจเอกชนตอบรับหลังเศรษฐกิจการค้าชายแดนส่งสัญญาณฟื้นตัว คาดลงนาม เม.ย.2566 เริ่มสัมปทาน 15 ปี

ขบ.ลุยประมูลศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชียงของ 2.8 พันล้านบาท พ.ค.นี้

นายจิรุตม์วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ.เตรียมเปิดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (พีพีพี) ในโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 335 ไร่ วงเงิน 2,864 ล้านบาท โดย ขบ.มีแผนออกประกาศเชิญชวน และขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (ครั้งที่ 2) ภายในเดือน พ.ค. 2565 และจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนเม.ย. 2566

“โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชียงของ กรมฯ ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะแรกเสร็จแล้ว เหลือที่เตรียมจะดำเนินการระยะที่สองในปีงบประมาณ 2566 อีกราว 660 ล้านบาท จึงเปิดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในส่วนของการติดตั้งระบบ เพื่อพร้อมเข้ามาทยอยให้บริการศูนย์แห่งนี้ โดยจะให้สิทธิบริหารเป็นระยะเวลา 15 ปี”

อย่างไรก็ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความโปร่งใสในขั้นตอนประกวดราคา ขบ.จึงได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการคัดเลือก โดยเชื่อว่าการเปิดประกวดราคาในครั้งนี้ เอกชนจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวต่อสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลบวกในเรื่องการค้าและการลงทุน

“ที่ผ่านมากรมฯ ได้มีการเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการแล้ว แต่พบว่าไม่มีเอกชนสนใจลงทุนโครงการดังกล่าว เนื่องจากติดปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และบริเวณด่านชายแดนถูกปิดให้บริการ ทำให้เอกชนไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ แต่ปัจจุบันกรมฯ ได้เปิดฟังความคิดเห็นภาคเอกชนแล้ว ซึ่งมีเอกชนหลายรายให้ความสนใจโครงการ”

ทั้งนี้ ขบ.จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน และค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์และเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ

สำหรับพื้นที่ในโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าศุลกากร อาคารหอพัก อาคารคลังสินค้าทัณฑ์บน อาคารบริหารส่วนกลาง ลานจอดรถแลการเปลี่ยนหัวลาก-หางพ่วง โรงอาหารส่วนบริหารงานกลาง อาคารซ่อมบำรุง และชานชาลาขนถ่ายสินค้า (CFS) ขณะเดียวกันการออกแบบโครงการฯจะเป็นพื้นที่สำหรับการรวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคันและรถเที่ยวเปล่า

ทั้งนี้เป็นที่ทำการของหน่วยงานตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) สามารถให้บริการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งรองรับการเปลี่ยนหัวลาก - หางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่ทางราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ

คุณกำลังดู: ขบ.ลุยประมูลศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชียงของ 2.8 พันล้านบาท พ.ค.นี้

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000494

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด