ข่าวดี ยาต้านแก่ “มณีแดง”

นักวิจัยไทย คิดค้นพบยาต้านชรา ความแก่ มณีแดง ทดลองในหนู สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก คาดว่าไม่เกิน 2 ปี รู้ผลแน่ และจะศึกษาต่อยอดต่อไป รวมทั้งทดสอบแก้ไขความชราในอิมมูนเซลล์เพื่อรักษามะเร็งด้วย