#ข่าวแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์#วิธีการแจ้งไม่ไปเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว!!!!

สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ หากไม่ไปเสียสิทธิ์ จะเสียสิทธิ์ ล่าสุดมีการให้แจ้งไม่ขอใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้งทางออนไลน์ได้แล้ว สะดวก รวดเร็ว รู้ผลเพียงแค่วันเดียวเท่านั้น มาดูวิธีการแจ้งการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ#ข่าวแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์#วิธีการแจ้งไม่ไปเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว!!!! #ข่าวแจ้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์#วิธีการแจ้งไม่ไปเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว!!!!