"คำนูณ" กางตารางประชุม พ้น10สิงหา ไม่มีประชุมรัฐสภาอีก

โฆษกวิปวุฒิสภา เผย วุฒิสภานัดประชุม 8-9 สิงหาคม มีวาระพิจารณาหลายเรื่องสำคัญ ด้านรัฐสภาประชุม 10สิงหา ย้ำหากพ้นวัน ไม่มีประชุมร่วมก่อน15สิงหาอีก

"คำนูณ" กางตารางประชุม พ้น10สิงหา ไม่มีประชุมรัฐสภาอีก

นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา(วิปวุฒิสภา) เปิดเผยถึงผลการประชุมวิปวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุม ว่า วุฒิสภามีนัดประชุมวันที่ 8-9 สิงหาคม โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ การตั้งกระทู้ถาม การพิจารณารายงานของกรรมาธิการ และมีการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และตุลาการศาลปกครองสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาณและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ... ซึ่งกมธ.วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าววุมิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน วันที่ 14 สิงหาคม ตามที่กฎหมายบัญญัติกรอบเวลาให้ดำเนินการ

นายคำนูณ กล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาร่างข้อบังคบการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่ค้างอยู่ และร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่..) พ.ศ... เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

นายคำนูณ ยังระบุด้วยว่าสำหรับตารางการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 8-9 สิงหาคม ประชุมวุฒิสภา วันที่ 10 สิงหาคม ประชุมร่วรัฐสภา, วันที่ 11 สิงหาคม ประชุมสภาฯ , วันที่ 15 - 16 สิงหาคม ประชุมวุฒิสภา และ วันที่ 17 - 19 ประชุมสภาฯ วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระสองและวาระสาม ดังนั้นหากพ้นจากวันที่ 10 สิงหาคม จะไม่มีการประชุมร่วมรัฐสภาก่อนวันที่15 สิงหาคม.

คุณกำลังดู: "คำนูณ" กางตารางประชุม พ้น10สิงหา ไม่มีประชุมรัฐสภาอีก

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1019094

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด