คำชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

?คำชี้แจง ?
จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์...
#ภัยแล้ง #ผู้ว่าสุรินทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: