#คำขวัญวันเด็ก ปี พ ศ 2564

คำขวัญวันเด็ก 2564
เด็กไทยวิถีใหม่
รวมไทยสร้างชาติ
ด้วยภักดีมีคุณธรรม

คำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน https://www.youtube.com/watch?v=whJQ05sO6sg&list=PLfU4q0XQ6pQsarh0TuCwHpcE8MhMVA4Xz


คำขวัญแต่ละจังหวัด https://www.youtube.com/watch?v=H8nvEiy9A4I&list=PLfU4q0XQ6pQtJprATKMpVbQLz1B-RQ-s1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: