คลังเผยรายได้รัฐบาล7เดือนเกินเป้า3.7%

คลังเผย ยอดจัดเก็บรายได้รัฐบาล 7 เดือนแรกของปีงบ 65 ยังเกินเป้าหมายที่ 3.7% ผลจากการขยายตัวของการนำเข้าสินค้า หลังจากเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัว โดยกรมสรรพากรจัดเก็บได้สูงกว่าช่วงปีก่อนกว่า 1.27 แสนล้านบาท

คลังเผยรายได้รัฐบาล7เดือนเกินเป้า3.7%

นายพรชัย ธีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ยังคงเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.7% ผลจากการขยายตัวของการนำเข้าสินค้า หลังจากเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัว

สาเหตุสำคัญที่ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสามารถเกินกว่าเป้าหมาย มาจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ที่ยังสูงกว่าเป้าหมาย โดยที่สำคัญมาจากการจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การขยายตัวของมูลค่าการนำเข้าสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมด้วย

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564 ถึง เม.ย.2565) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.276 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4.58 หมื่นล้านบาท หรือสูงกว่าเป้า 3.7 % และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าสูงกว่า 4.5 %

โดย 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้รวม 1.003 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1.27 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.5 %

กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ช่วง 7 เดือนปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 3.20 แสนล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวปีที่แล้ว 1.11 หมื่นล้านบาท หรือ ลดลง 3.3%, กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 6.17 หมื่นล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 2.83 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.8%

เขากล่าวว่า การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากมีการดำเนินมาตรการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราวจาก ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการเลื่อนนำส่งค่าใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ โทรคมนาคม (4G และ 5G) จากเดือนเม.ย.2564 ไปนำส่งในเดือนพ.ค.2565

ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการลด ภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำ มัน ดีเซล3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3เดือน และสิ้นสุดไปเมื่อ 20 พ.ค.นี้ ทำให้รายได้ของกรมสรรพสามิต หายไป 1.7 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประกาศลดภาษีสรรพสามิตต่อเนื่องอีกตั้งแต่ 21 พ.ค.นี้จนถึง 20 ก.ค.นี้ โดยลดลงลิตรละ 5 บาท ทำให้กรมสรรพสามิตจะสูญเสียรายได้ประมาณ 1.98 หมื่นล้านบาท

ในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาล ตั้งรายจ่ายไว้ในงบประมาณที่ 3.1 ล้านล้านบาท และตั้งเป้าหมายรายได้ 2.4 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 7 แสนล้านบาท

คุณกำลังดู: คลังเผยรายได้รัฐบาล7เดือนเกินเป้า3.7%

หมวดหมู่: การเงิน การธนาคาร

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1006394

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด