เกษตรกร Smart Farmer เผย 4 เทคนิคทำนาสมัยใหม่ ได้เงินเพิ่มเร็ว

เกษตรกร Smart Farmer เผย 4 เทคนิคทำนาสมัยใหม่ ได้เงินเพิ่มเร็ว

เกษตรกร Smart Farmer ต.เดิมบาง เดินหน้าพัฒนาผลผลิตข้าว เน้นเทคนิคลดโลกร้อนสร้างรายได้เพิ่ม ด้วย 4 ปัจจัย

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 65 นางสวณีย์ โพธิ์รัง Smart Farmer ด้านข้าว ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า เดิมมีการปลูกข้าวที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นปู่ย่า ซึ่งได้รับผลกระทบเพราะผลิตข้าวขาดทุน ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ จึงมีแนวทางพัฒนาการปลูกข้าว โดยปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 กข31 กข41 กข43 และ กข85 พร้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้จนประสบผลสำเร็จด้วย 4 เทคนิค ได้แก่

1. เทคโนโลยีปรับระดับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์ ทำให้พื้นที่ราบเรียบสม่ำเสมอทั่วกัน ส่งผลให้ใช้น้ำน้อยลงได้ถึง 30-50% และได้ปริมาณผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น 2. การทำเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ทำให้ดูระดับน้ำใต้ดินได้ตลอดเวลา ลดต้นทุนการใช้น้ำได้ถึง 15% ช่วยลดต้นทุนในการสูบน้ำเข้าแปลงนาข้าว ทำให้ต้นข้าวมีประสิทธิภาพต้านทานต่อโรคและแมลง ที่สำคัญลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือที่เรียกกันว่า ก๊าซมีเทน (methane) 3. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการเก็บตัวอย่างดินนำไปวิเคราะห์ เพื่อความแม่นยำและเหมาะสมในการใส่ปุ๋ย ไม่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ลดอัตราการใช้ปุ๋ยได้ถึง 50-60 กิโลกรัม/ไร่ ลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย ที่สำคัญถ้าใส่ปุ๋ยมากเกินไปทำให้ดินเสื่อมโทรมทำให้ปล่อยก๊าซไนตรัสที่ส่งผลต่อโลกร้อน และ 4. การนำเทคโนโลยีทำเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว หรือ AWD ในปัจจุบันมีการรับซื้อคาร์บอนเครดิต คือ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม สามารถวัดปริมาณและนำไปซื้อ-ขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ และได้รับเงินก้อนแรกมาแล้วจำนวน 8,233 บาทต่อ 17 ไร่ อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกร แต่การันตีได้ว่า ได้เงินจริง มีแต่ผลดีต่อเกษตรกร ไม่ส่งผลเสียให้กับต้นข้าว ปริมาณข้าว และคุณภาพข้าว นอกจากนี้ยังมีการวางแผนพัฒนาผลผลิตโดยแปรรูปจากข้าวเป็นแครกเกอร์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

"ต้องภูมิใจกับอาชีพของเราก่อน และไม่หยุดที่จะศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ก็จะสามารถดำรงอาชีพได้อย่างมีความสุข มีรายได้ที่มั่นคง การเป็นชาวนาสามารถที่จะหาช่องทางในการจำหน่ายข้าวขายผลผลิตแปรรูปได้ ส่งลูกเรียน ซื้อที่นาเพิ่มเติม ซื้อปัจจัยต่างๆ ได้โดยไม่แพ้อาชีพอื่น เพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับตัว ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน" นางสวณีย์ กล่าว.

คุณกำลังดู: เกษตรกร Smart Farmer เผย 4 เทคนิคทำนาสมัยใหม่ ได้เงินเพิ่มเร็ว

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/2557866

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด