เกษตรกรบ้านหนองฮาง รวมกลุ่มขายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กรมข้าว สร้างกำไรงาม

เกษตรกรบ้านหนองฮาง รวมกลุ่มขายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กรมข้าว สร้างกำไรงาม

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองฮาง รวมกลุ่มเข้มแข็ง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จำหน่ายและส่งศูนย์พันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ทะลุเป้าถึง 90% ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น

วันที่ 20 พ.ย. 65 นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวถือเป็นหัวใจสำคัญในการปลูกข้าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เกษตรกรจึงหันมาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งจำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่มากยิ่งขึ้น อย่างผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองฮาง หมู่ 1 ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นับเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีส่งจำหน่ายศูนย์ฯ ได้ตรงตามเป้าหมายนานกว่า 30 ปีแล้ว และได้รับรองมาตรฐาน GAP Seed ของปี 2563–2564 ผลผลิตในแต่ละปีมีคุณภาพและตรงตามเป้าหมายถึง 80% โดยเมื่อปีที่ผ่านมากลุ่มสามารถผลิตข้าวส่งศูนย์ฯ ได้ถึง 90% ทั้งนี้ เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวแล้ว เกษตรกรก็สามารถที่จะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับทางศูนย์ฯ รวมไปถึงจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปได้

นายทิม พันธ์บุบผา ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองฮาง กล่าวว่า ช่วงแรกมีสมาชิกไม่มาก แต่พอทำได้ประมาณ 1-2 ปี สมาชิกเริ่มมากขึ้นเพราะราคาของศูนย์ฯ ดีกว่าตลาดทั่วไป เจ้าหน้าที่ก็จะติดตามตลอด คอยแนะนำการเพาะปลูก ภายในกลุ่มจะมีระบบควบคุมภายใน มีการบริหารจัดการกลุ่ม การทำเอกสารจดบันทึกต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เพาะปลูก จะมีการลงวันที่เพาะปลูก วันที่ตัดพันธุ์ปน วันที่จะเก็บเกี่ยว รวมถึงมีคณะกรรมการตรวจพันธุ์ปนอยู่ 3 สาย จุดเด่นของกลุ่มคือการเก็บเกี่ยวด้วยมือ 100% และใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย เช่น เครื่องหยอด เครื่องปักดำ ช่วยลดต้นทุนได้มาก เป็นการยกระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

นายวิชิต เศษศรี รองประธานกลุ่มฯ เล่าว่า การเก็บเกี่ยวเราจะเน้นเรื่องการตัดพันธุ์ปนแบบ 100% เมื่อเจ้าหน้าที่มาแนะนำ มอบองค์ความรู้ต่างๆ สมาชิกก็นำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนปัจจุบันได้รับมาตรฐาน GAP Seed คือ มาตรฐานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลให้รายได้ดีขึ้นมาก เพราะส่งจำหน่ายให้กับศมข.อุบลราชธานีได้ราคาขายดีกว่าท้องตลาดทั่วไป เช่น จำหน่ายตามท้องตลาด ราคาอยู่ที่ 8,000 บาท/ตัน แต่เมื่อส่งให้กับศมข.อุบลราชธานี ราคาอยู่ที่ 19,000 – 20,000 บาท/ตัน ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก.

คุณกำลังดู: เกษตรกรบ้านหนองฮาง รวมกลุ่มขายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้กรมข้าว สร้างกำไรงาม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2558023

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด