การทำอีเมล์เทลมเพลต gmail

การทำอีเมล์เทลมเพลต gmail เพื่อใช้งานใน gmail ทำให้การส่งเมล์มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น *** เพิ่มเติม รูปภาพทั้งหมดที่ใช้ในการแต่งเทลมเพลตต้องอยู่ในพื้นที่ออนไลน์ เช่น server หรือ clound
ดูบทความอื่นๆได้ที่ http://boxzaweb.com/