การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เราคือ PEA

PEA คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรายังคงมุ่งมั่นให้บริการ
เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของคนไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เราคือ PEA

....................

คำขวัญองค์กร : สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

ค่านิยมองค์กร : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

ทิศทางองค์กร : PEA Digital Utility

....................

Website : www.pea.co.th
Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
Twitter : @pea_thailand
Instagram : peathailand
Line : PEA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: