กำนัน วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

กำนัน วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีตกำนันแหนบทองคำ 2 สมัย